Usługi BHP i PPOŻ

Świadczymy usługi BHP i PPOŻ. Prowadzimy szkolenia BHP, doradzamy w zakresie obowiązujących przepisów, sporządzamy analizy stanu BHP i ochrony przeciwpożarowej, a także obsługujemy postępowania i sporządzamy dokumentację powypadkową. Oferujemy również ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego, sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa, planów BIOZ i IBWR, a także przeglądy stanu BHP. W zakresie ochrony przeciwpożarowej prowadzimy szkolenia, audyty, pomagamy w wyposażeniu obiektów w sprzęt przeciwpożarowy, oznakowujemy obiekty i pomieszczenia, opracowujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego oraz plany i procedury ewakuacji. Z kolei w przypadku pierwszej pomocy oferujemy szkolenia z postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu oraz życiu, a także z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Warto skorzystać z naszych usług, ponieważ mamy wieloletnie doświadczenie w branży BHP i PPOŻ. Szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy dbają o to, aby przekazana wiedza była zrozumiała i praktyczna. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest bezpieczeństwo pracowników, dlatego usługi są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Współpracujemy z różnymi branżami. Z nami zyskasz pewność, że Twoja firma spełnia wszystkie wymogi w zakresie BHP i PPOŻ.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ochrona przeciwpożarowa

Pierwsza pomoc