Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ludzie w kamizelkach i kaskach

Oferujemy pełen zakres usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Prowadzimy szkolenia BHP, które obejmują zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasze doradztwo w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej pomaga firmom zrozumieć i przestrzegać obowiązujących przepisów, co przekłada się na bezpieczne oraz zdrowe środowisko pracy. Obsługujemy także postępowania powypadkowe, sporządzając niezbędną dokumentację i pomagając w jej interpretacji.

Sporządzanie analiz stanu BHP

Sporządzamy również analizy stanu BHP i ochrony przeciwpożarowej, które pomagają identyfikować potencjalne zagrożenia i proponować odpowiednie środki zaradcze. Oceniamy i dokumentujemy ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy, co pozwala na skuteczne zarządzanie tym aspektem bezpieczeństwa. Tworzymy różnego rodzaju instrukcje, które pomagają pracownikom zrozumieć i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Prowadzimy również okresowe przeglądy stanu BHP, które pozwalają na monitorowanie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy.